ZÁPISY DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025 V ČESKÉ KAMENICI

Se uskuteční 7. května 2024 od 9:00-14:00 hod.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. Do datové schránky MŠ Za Vodou Komenského 182, Česká Kamenice, ID datové schránky: pzakp4q

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. Poštou, tak aby žádost byla doručena nejpozději 7.5.2023

4. Osobní podání 7.5.2024 od 9:00-14:00 hod.

Potřebné dokumenty:

1. Žádost o přijetí – Ke stažení zde

2. Kopie rodného listu (obyčejná bez nutnosti ověření)

3.Průkaz totožnosti zákonného zástupce

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je, podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví, splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání).

Případné dotazy na tel: 778 404 291 nebo e-mailem mskomenskehock@volny.cz

Bc. Jana Hloušková ředitelka mateřské školy

Březen 4, 2024

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *